LawyerTitle

Lixin CuiSenior PartnerPrimary Contact257CUI, LIXINTrue
Henry ShiPartnerPrimary Contact1596SHI, HENRYTrue
Ke Tong Primary Contact671TONG, KETrue
Tibor Baranski  3847BARANSKI, TIBORFalse
Audrey Chen  6561CHEN, AUDREYFalse
Wei ChenPartner 1391CHEN, WEIFalse
Yuan ChengCounsel 1400CHENG, YUANFalse
Shan Conglawyer 1583CONG, SHANFalse
Marissa DongPartner 1267DONG, MARISSAFalse
Jun GongPartner 2022GONG, JUNFalse
Christine Yi KangPartner 3744KANG, CHRISTINE YIFalse
Linghu MingCounsel 1776MING, LINGHUFalse
Min Nana  3975NANA, MINFalse
Paul SchmidtCounsel 1191SCHMIDT, PAULFalse
Eli ZhangAssociate 1430ZHANG, ELIFalse
YING ZHANGPartner 5046ZHANG, YINGFalse
Yinuo (Norah) ZhangPartner 2943ZHANG, YINUO (NORAH)False
Yu Zheng  3046ZHENG, YUFalse
CityState
Beijing 2124
Chengdu 5017
Dalian 2186
Guangzhou 2279
Haikou 2185
Qingdao 5018
Shanghai 2184
Shenzhen 2187

No content found